NODROŠINIET SAVA BĒRNA NĀKOTNI JAU ŠOGAD! PIESAKIET SKOLĒNU TIEŠSAISTES PROGRAMMĒŠANAS KURSIEM!

NĀKAMĀ ONLINE PROGRAMMĒŠANAS KURSU GRUPA MĀCĪBAS PIRMAJĀ PROGRAMMĒŠANAS SKOLĀ UZSĀKS 15. MARTĀ. 

KURSOS SKOLĒNI APGŪST PROGRAMMĒŠANU VALODĀ C++. KATRAS NEDĒĻAS PIRMDIENĀ KURSU DALĪBNIEKI SAŅEM TEORIJAS VIDEO MATERIĀLU, KURĀ SĪKI UN SMALKI IR IZKLĀSTĪTA APGŪSTAMĀ TĒMA, KĀ ARĪ OBLIGĀTO UZDEVUMU SARAKSTU, KAS JĀIZPILDA LĪDZ NĀKAMAJAI NODARBĪBAI, UN PAPILDU UZDEVUMU SARAKSTU, KAS NAV OBLIGĀTI. KURSU DALĪBNIEKU KONSULTĀCIJAS AR SKOLOTĀJU NOTIEK SEPTIŅAS DIENAS NEDĒĻĀ, SAZIŅAI IZMANTOJOT ELEKTRONISKO PASTU.

ŠIE PROGRAMMĒŠANAS KURSI IR PIEMĒROTI 13 LĪDZ 18 GADUS VECIEM JAUNIEŠIEM. ATSEVIŠĶOS GADĪJUMOS MĀCĪBU MATERIĀLU SPĒJ APGŪT PAT 10 GADUS VECI BĒRNI.

PIESAKIETIES VISIEM 6 KURSIEM UN SAŅEMIET 10 % ATLAIDI! VIENA KURSA PILNA CENA IR 50 EIRO. VISU 6 KURSU CENA KOPĀ IR 300 EIRO, AR ATLAIDI – 270 EIRO. PIE TAM VĒL DAĻU NO SAMAKSĀTĀS NAUDAS VARĒS ATGŪT, NĀKAMĀ GADA SĀKUMĀ VID IESNIEDZOT GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU. VĒL PAPILDU VISI KURSU DALĪBNIEKI
BEZ MAKSAS SAŅEM MĀCĪBU GRĀMATU "PROGRAMMĒŠANAS PAMATI" DIGITĀLĀ FORMĀTĀ.

KURSU VADĪTĀJS


KURSUS VADA PIEREDZES BAGĀTAIS SKOLOTĀJS RAIVIS IEVIŅŠ.

PASTĀV UZSKATS, KA PROGRAMMĒŠANA IR SAREŽĢĪTA. TOMĒR TĀ NAV. JA MĀCĪBU PROCESU VADA IZCILS SKOLOTĀJS, KAS NOPIETNAS TĒMAS SPĒJ PASKAIDROT VIENKĀRŠĀ VALODĀ, TAD PROGRAMMĒŠANU IR SPĒJĪGS APGŪT IKVIENS SKOLĒNS.

KURSU NORISES LAIKS

1. KURSS – 15. marts - 18. aprīlis
2. KURSS – 19. aprīlis - 23. maijs
3. KURSS – 24. maijs- 27. jūnijs
4. KURSS – 28. jūnijs - 1. augusts
5. KURSS – 2. augusts - 5. septembris
6. KURSS – 6. septembris - 10. oktobris

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

1. KURSS – spēj brīvi veidot lineārus, cikliskus un sazarotus algoritmus
2. KURSS – prot pielietot vairākus vienkāršus algoritmus, zina bieži lietojamās iebūvētās funkcijas, kā arī pats spēj sastādīt funkcijas
3. KURSS – prot programmēt efektīvi, izmantojot dažādas datu struktūras
4. KURSS – spēj sastādīt ātras un efektīvas programmas, izmantojot mūsdienu modernās programmēšanas konceptu – dinamisko programmēšanu
5. KURSS – prot risināt arī ar grafu teoriju saistītus uzdevumus
6. KURSS – spēj ar labiem rezultātiem piedalīties programmēšanas olimpiādēs un arī citiem pierādīt savas zināšanas programmēšanā


KURSU SATURS

TIEK PIEDĀVĀTI 6 DAŽĀDI KURSI. VAR PIETEIKTIES VIENAM VAI VAIRĀKIEM SECĪGIEM KURSIEM.


1. KURSS — PROGRAMMĒŠANAS PAMATI


1. nodarbība

Programmēšanas valodas
Programmēšanas vide
Kompilators
Datu tipi
Mainīgo deklarēšana un inicializēšana
Konstantes
Datu ievade
Datu izvade
Aritmētiskas operācijas

2. nodarbība

Salīdzināšanas operatori
Loģiskie operatori
Vienkāršas un saliktas loģiskās izteiksmes
Sazarojumi
Blokshēmas

3. nodarbība

Cikliski algoritmi
For cikls
Mainīgā redzamības apgabals

4. nodarbība

Simbolu virkņu apstrāde
ASCII kods

5. nodarbība

Masīvi
Viendimensijas masīvs
Divdimensiju masīvs

2. KURSS — FUNKCIJAS UN ALGORITMI


1. nodarbība

Noderīgas iebūvētās funkcijas
Algoritms mazākās un lielākās vērtības atrašanai skaitļu virknē

2. nodarbība

While cikls
Algoritms skaitļa sadalīšanai ciparos

3. nodarbība

Eiklīda algoritms
Eratostena siets

4. nodarbība

Kārtošanas algoritmi

5. nodarbība

Lietotāja definētas funkcijas
Rekursīvas funkcijas

3. KURSS — DATU STRUKTŪRAS


1. nodarbība

Vektors (vector)

2. nodarbība

Kopa (set)
Karte (map)

3. nodarbība

Rinda (queue)
Steks (stack)

4. nodarbība

Pāris (pair)

5. nodarbība

Darbs ar failiem

4. KURSS — DINAMISKĀ PROGRAMMĒŠANA


1. nodarbība

Dinamiskās programmēšanas pieeja uzdevumu risināšanā
Summu masīvs

2. nodarbība

Garākā nedilstošā apakšvirkne

3. nodarbība

Garākā kopīgā apakšvirkne

4. nodarbība

Levenšteina attālums

5. nodarbība

Uzdevums par mugursomu

5. KURSS — GRAFU ALGORITMI


1. nodarbība

Kas ir grafi?
Grafu glabāšana atmiņā

2. nodarbība

Grafu apstaigāšanas algoritmi
Meklēšana dziļumā
Grafu krāsošana

3. nodarbība

Meklēšana plašumā

4. nodarbība

Floida-Varšala algoritms
Belmana-Forda algoritms

5. nodarbība

Deikstras algoritms

6. KURSS — SPORTA PROGRAMMĒŠANA


1. nodarbība

Programmu testēšana un atkļūdošana

2. nodarbība

Programmas ātrdarbību ietekmējošie faktori
Programmas izpildes laika uzlabošana

3. nodarbība

Ciklu optimizācija

4. nodarbība

Datu glabāšanas veidi, to priekšrocības un trūkumi

5. nodarbība

Dažādas uzdevumu risināšanas pieejas

KLIENTU ATSAUKSMES