NODROŠINIET SAVA BĒRNA NĀKOTNI JAU ŠOGAD! PIESAKIET SKOLĒNU PROGRAMMĒŠANAS KURSIEM VIDEOLEKCIJU FORMĀ!

NĀKAMĀ PROGRAMMĒŠANAS KURSU GRUPA MĀCĪBAS VIDEOLEKCIJU FORMĀ PIRMAJĀ PROGRAMMĒŠANAS SKOLĀ UZSĀKS 1. OKTOBRĪ. PIRMO NODARBĪBU JAU TAGAD BEZ MAKSAS VAR IZMĒĢINĀT Š!E!I!T.

KURSOS SKOLĒNI APGŪST PROGRAMMĒŠANU VALODĀ C++. KATRAS NEDĒĻAS PIRMDIENĀ KURSU DALĪBNIEKI SAŅEM TEORIJAS VIDEO MATERIĀLU, KURĀ SĪKI UN SMALKI IR IZKLĀSTĪTA APGŪSTAMĀ TĒMA, KĀ ARĪ OBLIGĀTO UZDEVUMU SARAKSTU, KAS JĀIZPILDA LĪDZ NĀKAMAJAI NODARBĪBAI, UN PAPILDU UZDEVUMU SARAKSTU, KAS NAV OBLIGĀTI. VIDEO VAR NOSKATĪTIES VAIRĀKAS REIZES SEV ĒRTĀ LAIKĀ. ARĪ UZDEVUMI NAV JĀIZPILDA VISI VIENĀ DIENĀ. KATRS PATS PLĀNO SAVU LAIKU. KURSU DALĪBNIEKU KONSULTĀCIJAS AR SKOLOTĀJU NOTIEK SEPTIŅAS DIENAS NEDĒĻĀ, SAZIŅAI IZMANTOJOT ELEKTRONISKO PASTU.

ŠIE PROGRAMMĒŠANAS KURSI IR PIEMĒROTI 13 LĪDZ 18 GADUS VECIEM JAUNIEŠIEM. ATSEVIŠĶOS GADĪJUMOS MĀCĪBU MATERIĀLU SPĒJ APGŪT PAT 10 GADUS VECI BĒRNI.

PIESAKIETIES VISIEM 6 KURSIEM UN
VIENU KURSU SAŅEMIET PAR BRĪVU! VIENA KURSA PILNA CENA IR 50 EIRO. VISU 6 KURSU CENA KOPĀ IR 300 EIRO, AR ATLAIDI – 250 EIRO. PIE TAM VĒL DAĻU NO SAMAKSĀTĀS NAUDAS VARĒS ATGŪT, NĀKAMĀ GADA SĀKUMĀ VID IESNIEDZOT GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU. VĒL PAPILDU VISI KURSU DALĪBNIEKI BEZ MAKSAS SAŅEM MĀCĪBU GRĀMATU "PROGRAMMĒŠANAS PAMATI" DIGITĀLĀ FORMĀTĀ.

KURSU VADĪTĀJS


KURSUS VADA PIEREDZES BAGĀTAIS SKOLOTĀJS RAIVIS IEVIŅŠ.

PASTĀV UZSKATS, KA PROGRAMMĒŠANA IR SAREŽĢĪTA. TOMĒR TĀ NAV. JA MĀCĪBU PROCESU VADA IZCILS SKOLOTĀJS, KAS NOPIETNAS TĒMAS SPĒJ PASKAIDROT VIENKĀRŠĀ VALODĀ, TAD PROGRAMMĒŠANU IR SPĒJĪGS APGŪT IKVIENS CILVĒKS.

KURSU NORISES LAIKS

1. KURSS – 5 nedēļas
2. KURSS –
5 nedēļas
3. KURSS –
5 nedēļas
4. KURSS –
5 nedēļas
5. KURSS –
5 nedēļas
6. KURSS –
5 nedēļas

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

1. KURSS – spēj brīvi veidot lineārus, cikliskus un sazarotus algoritmus
2. KURSS – prot sastādīt vairākus vienkāršus un bieži lietojamus algoritmus 
3. KURSS – z
ina bieži lietojamās iebūvētās funkcijas, kā arī pats spēj sastādīt funkcijas
4. KURSS –
prot programmēt efektīvi, izmantojot dažādas datu struktūras
5. KURSS –
spēj sastādīt ātras un efektīvas programmas, izmantojot mūsdienu modernās programmēšanas konceptu – dinamisko programmēšanu
6. KURSS –
prot risināt arī ar grafu teoriju saistītus uzdevumus

KURSU SATURS

TIEK PIEDĀVĀTI 6 DAŽĀDI KURSI. VAR PIETEIKTIES VIENAM VAI VAIRĀKIEM SECĪGIEM KURSIEM.


1. KURSS — PROGRAMMĒŠANAS PAMATI


1. nodarbība

Programmēšanas valodas
Programmēšanas vide
Kompilators
Datu tipi
Mainīgo deklarēšana un inicializēšana
Konstantes
Datu ievade
Datu izvade
Aritmētiskas operācijas

2. nodarbība

Salīdzināšanas operatori
Loģiskie operatori
Vienkāršas un saliktas loģiskās izteiksmes
Sazarojumi
Blokshēmas

3. nodarbība

Cikliski algoritmi
For cikls
Mainīgā redzamības apgabals

4. nodarbība

Simbolu virkņu apstrāde
ASCII kods

5. nodarbība

Masīvi
Viendimensijas masīvs
Divdimensiju masīvs


2. KURSS — ALGORITMI


1. nodarbība

Algoritms mazākās un lielākās vērtības atrašanai skaitļu virknē

2. nodarbība

While cikls
Algoritms skaitļa sadalīšanai ciparos

3. nodarbība

Eiklīda algoritms

4. nodarbība

Eratostena siets

5. nodarbība

Kārtošanas algoritmi

3. KURSS — FUNKCIJAS UN TEKSTA FAILI


1. nodarbība

Lietotāja definētas funkcijas

2. nodarbība

Rekursīvas funkcijas

3. nodarbība

Teksta failu apstrāde

4. nodarbība

Vektors (vector)

5. nodarbība

Kopa (set)

4. KURSS — DATU STRUKTŪRAS


1. nodarbība

Karte (map)

2. nodarbība

Pāris (pair)

3. nodarbība

Steks (stack)

4. nodarbība

Rinda (queue)

5. nodarbība

Saraksts (list)

5. KURSS — DINAMISKĀ PROGRAMMĒŠANA


1. nodarbība

Dinamiskās programmēšanas pieeja uzdevumu risināšanā
Summu masīvs un ceļi režģī

2. nodarbība

Garākā nedilstošā apakšsekvence

3. nodarbība

Garākā kopīgā apakšsekvence

4. nodarbība

Levenšteina attālums

5. nodarbība

Uzdevums par mugursomu

6. KURSS — GRAFU ALGORITMI


1. nodarbība

Kas ir grafi?
Grafu glabāšana atmiņā 
Grafu apstaigāšanas algoritmi
Meklēšana dziļumā
 

2. nodarbība

Koki
Grafu krāsošana 

3. nodarbība

Meklēšana plašumā

4. nodarbība

Floida-Varšala algoritms

5. nodarbība

Deikstras algoritms


KLIENTU ATSAUKSMES