NODROŠINIET SAVA BĒRNA NĀKOTNI JAU ŠOVASAR! PIESAKIET SKOLĒNU TIEŠSAISTES PROGRAMMĒŠANAS KURSIEM!

PIRMĀ PROGRAMMĒŠANAS SKOLA ŠOVASAR ORGANIZĒ ONLINE PROGRAMMĒŠANAS KURSUS NO 1. JŪNIJA LĪDZ 17. JŪLIJAM. KURSOS SKOLĒNI APGŪST PROGRAMMĒŠANU VALODĀ C++. KATRU DIENU KURSU DALĪBNIEKI SAŅEM TEORIJAS VIDEO MATERIĀLU, KURĀ SĪKI UN SMALKI IR IZKLĀSTĪTA APGŪSTAMĀ TĒMA, KĀ ARĪ OBLIGĀTO UZDEVUMU SARAKSTU, KAS JĀIZPILDA LĪDZ NĀKAMAJAI NODARBĪBAI, UN PAPILDU UZDEVUMU SARAKSTU, KAS NAV OBLIGĀTI. KURSU DALĪBNIEKU KONSULTĀCIJAS AR SKOLOTĀJU NOTIEK KATRU DARBA DIENU, SAZIŅAI IZMANTOJOT LIETOTNI WHATSAPP.

ŠIE PROGRAMMĒŠANAS KURSI IR PIEMĒROTI 13 LĪDZ 18 GADUS VECIEM JAUNIEŠIEM. ATSEVIŠĶOS GADĪJUMOS MĀCĪBU MATERIĀLU SPĒJ APGŪT PAT 10 GADUS VECI BĒRNI.

PIESAKIETIES KURSIEM LĪDZ 30. JŪNIJAM UN SAŅEMIET 10 % ATLAIDI! VIENA KURSA PILNA CENA IR 50 EIRO. CENA AR ATLAIDI IR TIKAI 45 EIRO. VISU 6 KURSU CENA KOPĀ IR 300 EIRO, AR ATLAIDI – 270 EIRO. PIE TAM VĒL DAĻU NO SAMAKSĀTĀS NAUDAS VARĒS ATGŪT, NĀKAMĀ GADA SĀKUMĀ VID IESNIEDZOT GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU. VĒL PAPILDU PIRMIE 50 PIETEIKUMU IESNIEDZĒJI
SAŅEM MĀCĪBU GRĀMATU "PROGRAMMĒŠANAS PAMATI" DIGITĀLĀ FORMĀTĀ PAVISAM BEZ MAKSAS.

KURSU VADĪTĀJS


KURSUS VADA PIEREDZES BAGĀTAIS SKOLOTĀJS RAIVIS IEVIŅŠ.

PASTĀV UZSKATS, KA PROGRAMMĒŠANA IR SAREŽĢĪTA. TOMĒR TĀ NAV. JA MĀCĪBU PROCESU VADA IZCILS SKOLOTĀJS, KAS NOPIETNAS TĒMAS SPĒJ PASKAIDROT VIENKĀRŠĀ VALODĀ, TAD PROGRAMMĒŠANU IR SPĒJĪGS APGŪT IKVIENS SKOLĒNS.

KURSU NORISES LAIKS

1. KURSS – 1. jūnijs - 5. jūnijs
2. KURSS – 8. jūnijs - 12. jūnijs
3. KURSS – 15. jūnijs - 19. jūnijs
4. KURSS – 29. jūnijs - 3. jūlijs
5. KURSS – 6. jūlijs - 10. jūlijs
6. KURSS – 13. jūlijs - 17. jūlijs

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

1. KURSS – spēj brīvi veidot lineārus, cikliskus un sazarotus algoritmus
2. KURSS – prot pielietot vairākus vienkāršus algoritmus, zina bieži lietojamās iebūvētās funkcijas, kā arī pats spēj sastādīt funkcijas
3. KURSS – prot programmēt efektīvi, izmantojot dažādas datu struktūras
4. KURSS – spēj sastādīt ātras un efektīvas programmas, izmantojot mūsdienu modernās programmēšanas konceptu – dinamisko programmēšanu
5. KURSS – prot risināt arī ar grafu teoriju saistītus uzdevumus
6. KURSS – spēj ar labiem rezultātiem piedalīties programmēšanas olimpiādēs un arī citiem pierādīt savas zināšanas programmēšanā


KURSU SATURS

TIEK PIEDĀVĀTI 6 DAŽĀDI KURSI. VAR PIETEIKTIES VIENAM VAI VAIRĀKIEM SECĪGIEM KURSIEM.


1. KURSS — PROGRAMMĒŠANAS PAMATI


1. diena

Programmēšanas valodas
Programmēšanas vide
Kompilators
Datu tipi
Mainīgo deklarēšana un inicializēšana
Konstantes
Datu ievade
Datu izvade
Aritmētiskas operācijas

2. diena

Salīdzināšanas operatori
Loģiskie operatori
Vienkāršas un saliktas loģiskās izteiksmes
Sazarojumi
Blokshēmas

3. diena

Cikliski algoritmi
For cikls
Mainīgā redzamības apgabals

4. diena

Simbolu virkņu apstrāde
ASCII kods

5. diena

Masīvi
Viendimensijas masīvs
Divdimensiju masīvs

2. KURSS — FUNKCIJAS UN ALGORITMI


1. diena

Noderīgas iebūvētās funkcijas
Algoritms mazākās un lielākās vērtības atrašanai skaitļu virknē

2. diena

While cikls
Algoritms skaitļa sadalīšanai ciparos

3. diena

Eiklīda algoritms
Eratostena siets

4. diena

Kārtošanas algoritmi

5. diena

Lietotāja definētas funkcijas
Rekursīvas funkcijas

3. KURSS — DATU STRUKTŪRAS


1. diena

Vektors (vector)

2. diena

Kopa (set)
Karte (map)

3. diena

Rinda (queue)
Steks (stack)

4. diena

Pāris (pair)

5. diena

Darbs ar failiem

4. KURSS — DINAMISKĀ PROGRAMMĒŠANA


1. diena

Dinamiskās programmēšanas pieeja uzdevumu risināšanā
Summu masīvs

2. diena

Garākā nedilstošā apakšvirkne

3. diena

Garākā kopīgā apakšvirkne

4. diena

Levenšteina attālums

5. diena

Uzdevums par mugursomu

5. KURSS — GRAFU ALGORITMI


1. diena

Kas ir grafi?
Grafu glabāšana atmiņā

2. diena

Grafu apstaigāšanas algoritmi
Meklēšana dziļumā
Grafu krāsošana

3. diena

Meklēšana plašumā

4. diena

Floida-Varšala algoritms
Belmana-Forda algoritms

5. diena

Deikstras algoritms

6. KURSS — SPORTA PROGRAMMĒŠANA


1. diena

Programmu testēšana un atkļūdošana

2. diena

Programmas ātrdarbību ietekmējošie faktori
Programmas izpildes laika uzlabošana

3. diena

Ciklu optimizācija

4. diena

Datu glabāšanas veidi, to priekšrocības un trūkumi

5. diena

Dažādas uzdevumu risināšanas pieejas

KLIENTU ATSAUKSMES